ver.3.0

,

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Przyjmujący pacjentów od 1 stycznia 1989 roku Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej 60 - posiadający 856 łóżek dla dorosłych i dzieci - stanowi kompleks nowoczesnych budynków mieszczących kilkanaście oddziałów, zespoły poradni specjalistycznych oraz zakłady i pracownie diagnostyczne.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie będący jedną z największych placówek Ochrony Zdrowia w regionie jako pierwszy otrzymał szereg certyfikatów jakościowych, które świadczą o kompetencji w wykonywaniu świadczeń medycznych.

Opracowane i wdrożone systemy jakościowe przynoszą dla Szpitala znaczne korzyści:

Dzięki objęciu systemem jakościowym wszystkich pracowników i przeprowadzeniu licznych szkoleń, zmianie ulega nastawienie personelu w zakresie jakości i środowiska opieki pozwalające uświadomić mu, że za powyższe zagadnienia odpowiada każdy na swoim stanowisku pracy. Za zawodowy sukces i wymierną korzyść uważamy spełnienie warunków określonych wymogami poszczególnych procedur i uzyskanie niżej wymienionych certyfikatów:


PROFESJONALIZM, KOMPLEKSOWOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

PROFESJONALIZM, KOMPLEKSOWOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

W 2016 roku Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Jadwigi Królowej w Rzeszowie już po raz siódmy otrzymał certyfikat akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia a rekomendowany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Certyfikat ten jest potwierdzeniem wysokiej jakości udzielanych świadczeń medycznych w oparciu o przyjęte i stosowane standardy akredytacyjne.

Akredytacja to dobrowolny proces zewnętrznej oceny udzielanych świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem monitorowania wskaźników jakości na podstawie obowiązujących standardów akredytacyjnych. Certyfikacja potwierdza wdrożony system zarządzania jakością, który odzwierciedla efektywność i skuteczność kadry zarządzającej w bieżącej działalności szpitala. Podnosi jakość wykonywanych procedur medycznych, sprzyja rozwojowi i innowacyjności jednocześnie dbając o bezpieczeństwo pacjentów. Standaryzacja eliminuje czynniki ryzyka w procesie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji w odniesieniu do pacjentów oraz zatrudnionego personelu. Placówka nieprzerwanie od 1997 roku utrzymuje status szpitala akredytowanego a kolejna pozytywna ocena szpitala jest potwierdzeniem wiarygodności, rzetelności i konkurencyjności na rynku zdrowia.

Rzecznik Prasowy
Ewa Tarkowska - Bryg.

^^^^^^Do góry^^^^^^

SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001: 2008

SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001: 2008

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie ponownie otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością normy ISO 9001:2008.

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie po raz kolejny potwierdził, że jego system zarządzania spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2008. Certyfikat obejmuje świadczenie usług w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji w Klinikach, Oddziałach Szpitalnych i przychodniach specjalistycznych oraz w Klinicznym Regionalnym Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym dla Dzieci i Młodzieży. Certyfikat jest gwarancją wiarygodności, rzetelności i kompetencji. Pozwala na wypracowanie metod poprawy jakości opieki nad pacjentem i jego bezpieczeństwa z uwzględnieniem profesjonalizmu kadry zarządzającej oraz personelu, który realizuje określone zadania.

Rzecznik Prasowy
Ewa Tarkowska - Bryg.

^^^^^^Do góry^^^^^^

BEZPŁATNE WYPOŻYCZENIE POMP INSULINOWYCH

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO WYPOŻYCZENIA POMP INSULINOWYCH DLA KOBIET Z CUKRZYCĄ

MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO WYPOŻYCZENIA POMP INSULINOWYCH DLA KOBIET Z CUKRZYCĄ

W naszym ośrodku kobiety z cukrzycą pragnące przygotować się do ciąży, które nie mogą sobie pozwolić na samodzielny zakup sprzętu, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego wypożyczenia pompy insulinowej.
Program realizowany jest przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, a pompy wypożyczane są bezpłatnie.
Warto dodać, że osprzęt do pomp w okresie ciąży jest refundowany przez NFZ.

Zainteresowane kobiety prosimy o kontakt z poradnią cukrzycową
(17) 86-64-429

 
 .

^^^^^^Do góry^^^^^^

INFORMACJA DLA PACJENTÓW-DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Z dniem 1 października 2009r. ulegają zmianie zasady odbioru kserokopii dokumentacji medycznej z Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej dla Dorosłych i Dzieci Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie.


Pacjent ma prawo złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej w każdy dzień roboczy w godzinach pracy rejestracji.
Przychodnia dla Dorosłych-Czas pracy Rejestracji
Przychodnia dla Dzieci-Czas pracy Rejestracji


Odbiór dokumentacji następuje w wyznaczone dni tygodnia tj. WTOREK i PIĄTEK w punkcie KSERO w godzinach 7.30-15.00.


UWAGA!
Wniosek złożony we wtorek lub piątek nie będzie realizowany w tym samym dniu. Szczegółowych informacji udzieli personel szpitala.

Zastępca Dyrektora
ds. Lecznictwa
lek. med. Małgorzata Przysada

^^^^^^Do góry^^^^^^  

 

Valid XHTML 1.0 Strict

© 2001-2015 Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.
::Kontakt z Redakcją serwisu WWW::

Poprawny CSS!

e(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));